Fuente consultada Les meves noces d'or amb el molt Il·lustre Col·legi d'Avocats de Barcelona, 1877-1927, imp. 1929
Información encontrada $<tp> (Joan Maluquer i Viladot)