Fuente consultada Kafka e a boneca viaxeira, D.L. 2009
Información encontrada $<tp> (Jordi Sierra i Fabra ; tradución, Carmen Torres París ; ilustracións, Minia Regos)