Fuente consultada Oude Hollandsche Geschidenissen oftes Corte Rym-Kronyck verdeelt in XIIII Boecken, beginnende van de Suntvloet, tot den Iare 1560 ..., 1648
Información encontrada $port. (In S. Gravenhage : by Anth. Tongerloo ...)