Fuente consultada Verscheide Zee En Land-Togten gedaan in de West-Indien, d'Eerste door den beroemden Jean Ponze De Leon, een en andermaal ondernomen naar Florida, in 't Jaar 1512 de andere gedaan door Pamphilio De Narvaes, uit bevel van Diego De Velazques, op 't Eiland Cuba naar 't Landschap Cumaguyea en elders, in 't Jaar 1513, 1706
Información encontrada $<tp> (uit d'oorspronkelyke berigten en Koninglyk bevel in 't Spaans beschreven door Antonius de Herrera; en nu aller-eerst in 't Nederduyts vertaald, met Printverbeeldingen en noodig Register voorzien)