Año de nacimiento: 1988

Fuente consultada Internet movie database, 01-03-2004
Información encontrada (Alexa vega; b. 1988, Miami, Florida (USA); b. name Alexa Ellesse Vega; actress)