Otros nombres utilizados

Cheung, Yiu-Jo

Cheung, Yiu Jo

Cheung, Yiu Cho

Fuente consultada Internet movie database, 04-08-2003
Información encontrada (Cheung Yiu-Tsou; sometimes credited as Cheung Yiu Cho, Cheung Yiu Jo, Cheung Yiu-Jo; cinematographer)