Fuente consultada Homenaxe a don Xosé F. Filgueira Valverde, D.L. 1997
Información encontrada carátula (elaboración de entrevista e selección de textos, Cristina Pujales Prats)