Fuente consultada F. G. Waller. Biographisch Woordenbock van Noord Nederlansche Graveures, 1938
Información encontrada (Jonghe, Clement de, Jonge de. Werkz. Amsterdam 1649-1677...)