Año de nacimiento: 1964

Otros nombres utilizados

Fox, Vivian A.

Fox, Vivica

Fuente consultada Internet movie database, 17-02-2004
Información encontrada (Vivica A. Fox; b. 1964, Indianapolis, Indiana (USA); b. name Vivica Anjanetta Fox; sometimes credited as Vivian A. Fox, Vivica Fox; actress, producer)