Año de nacimiento: 1903

Año de fallecimiento: 1993

Otros nombres utilizados

Oliver Amengual, Bartomeu

Oliver, Bartomeu

Oliver, B.

Oliver, Bartolomé

Fuente consultada

Sor Francina Aina dels Dolors, (La tia Xiroia de Seucelles), 1933

Sor Francina-Aina dels Dolors (La Tia Xiroia de Sencelles), 1970

Vida de Sor Francisca Ana de los Dolores, 1935

Discurs biogràfic de Sor Francinaiana Cirer llegit l'any 1930 amb motiu de la seva declaració de Filla Il·lustre de Sencelles, 2014

WWW Wikipedia, 15-6-2015

Información encontrada

port. (Mossén Bartomeu Oliver i Amengual)

port. (Bartomeu Oliver)

port. (por Bartolomé Oliver)

(Mossèn Bartomeu Oliver Amengual (Sencelles, 1903-1993))

port. (per B. Oliver)