VIAF http://viaf.org/viaf/86706048
Otros nombres utilizados

Sacarès i Mulet, Josep

Sacarès, Josep

Sacarès, J.

Fuente consultada

Pla i muntanya, una geologia del terme de Llucmajor, 1989

Les figueres mallorquines, de Josep Rosselló, Joan Rallo, Josep Sacarès, 1994

Sa casa de sa por i altres records d'infantesa, 1994

Información encontrada

port. (Josep Sacarès) v. port. (cop. Josep Sacarès i Mulet)

port. (J. Sacarès)

port. (Josep Sacarès Mulet)