Fuente consultada New BBC English. Inglés superior, de Terry O'Neill, Peter Snow, 1995
Información encontrada port. (Terry O'Neill)