Fuente consultada Obres per a quartet de corda, D.L. 2014