Gallego

Poética da derrota : a literatura de Wenceslao Fernández Flórez no cine (ver más)

Libro
Título Poética da derrota :;Héctor Paz Otero;
Lugar de publicación

[Cambre, A Coruña]

[A Coruña]

Editorial

Vía Láctea ;

Fundación Wenceslao Fernández Flórez

Fecha de publicación D.L. 2015