Gallego

Metacios : anuario cultural de Forcarei-Terra de Montes
Título Metacios : ;
Lugar de publicación Forcarei, Pontevedra
Editorial A.C.U.M.E
Fecha de publicación D.L. 2012-