Catalán

Història de les dissensions civils a la Mallorca baixmedieval (1350-1550) = History of the civil strifes in late medieval Majorca (1350-1550)
Título Història de les dissensions civils a la Mallorca baixmedieval (1350-1550) = ;Guillem Morro Veny ; traducció del text al anglès, Dàmaris Ropero Borrego, Matthew H. Richardson, Mar Ortega Margarit ; traducció dels textos de les il·lustracions, la presentació i la introducció a l'anglès, Nadine Martinat ;
Lugar de publicación [Palma de Mallorca]
Editorial Documenta Balear
Fecha de publicación 2012