Políglota

Urbi et orbi dende o galego para o mundo (ver más)

Libro
Título Urbi et orbi;[selección] Salvador Castro Otero, Henrique Harguindey Banet, Xosé Martínez García, Ramón Rocamonde Gómez;
Lugar de publicación [Pontevedra]
Editorial Idea Gráfica Profesional
Fecha de publicación D.L. 2011
Fuente consultada Urbi et orbi, D.L. 2011
Información encontrada $<tp> ([selección] Salvador Castro Otero, Henrique Harguindey Banet, Xosé Martínez García, Ramón Rocamonde Gómez)