Griego clásico

Ek ton Dionos tou Nikaeos Romanikon istorion, apo Pompeiou Magnou mechris Alexandrou tou Mamaias, epitome Ioannou tou Xiphilinou = Dionis Nicaei Rerum Romanarum a Pompeio Magno ad Alexādrum Mamaeae, Epitome

Ek ton Dionos tou Nikaeos Romanikon istorion, apo Pompeiou Magnou mechris Alexandrou tou Mamaias, epitome Ioannou tou Xiphilinou = Dionis Nicaei Rerum Romanarum a Pompeio Magno ad Alexādrum Mamaeae, Epitome (ver más)

Libro
Título Ek ton Dionos tou Nikaeos Romanikon istorion, apo Pompeiou Magnou mechris Alexandrou tou Mamaias, epitome Ioannou tou Xiphilinou =;authore Ioanne Xiphilino;
Lugar de publicación Lutetiae
Editorial ex officina Roberti Stephani typographi Regii, Regiis typis
Fecha de publicación 1551

[Epitome Historiarum Romanarum Dionis Casii] (ver más)

Manuscrito
Título [Epitome Historiarum Romanarum Dionis Casii];[Iohannes Xiphilinus];
Lugar de publicación [ca. 1475]
Fuente consultada Ek ton Dionos tou Nikaeos Romanikon istorion, apo Pompeiou Magnou mechris Alexandrou tou Mamaias, epitome Ioannou tou Xiphilinou
Información encontrada port. (authore Ioanne Xiphilino)