Otro título Net ego, na tom on svete
Fuente consultada

Utesheniye, [1829]

Grove Music Online, Oxford Music Online, 24-04-2009

Información encontrada

$cabecera (slova Zhukovsky ; muzyka M.I. Glinki) cubierta (Net ego, na tom on svete) incipit (Svetit mesjac)

(Vocal: Utesheniye = Consolation ; Uhland, trans. Zhukovsky,1826)