Español

Sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente, 2002-2012 Europako erkidegoaren ingurumeneko seigarren ekintza programa, 2002-2012
Título Sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente, 2002-2012 ;
Lugar de publicación [Bruselas]
Editorial Comisión de las Comunidades Europeas
Fecha de publicación [2003]