Español

1r plan de innovación de las Illes Balears, 2001-2004
Título 1r plan de innovación de las Illes Balears, 2001-2004 ;
Lugar de publicación [Palma de Mallorca]
Editorial

Consellería d'Economía, Comerç i Indústria

Consellería d'Innovació i Energía

Fecha de publicación [2003]