Gallego

A Nosa terra Extra
Título A Nosa terra ;
Lugar de publicación Vigo [Pontevedra]
Editorial Promocións Culturais Galegas