Catalán

(16 ediciones)

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Automàtica i producció = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Automatique et productique (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Centre National de Documentation Pedagógique

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Cervell i comunicació nerviosa = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Cerveau et communication nerveuse (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Centre National de Documentation Pedagógique

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Electricitat = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Electricité (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Centre National de Documentation Pedagógique

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Electrònica = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Electronique (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Centre National de Documentation Pedagógique

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Exploració espacial i univers = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Exploration spatiale et univers (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Centre National de Documentation Pedagógique

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Física i mecànica = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Mécanique (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Centre National de Documentation Pedagógique

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Informàtica = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Informatique (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Centre National de Documentation Pedagógique

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. La màquina Terra = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Machine Terre (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Centre National de Documentation Pedagógique

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Malalties i exploració mèdica = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Maladies et explorations médicales (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Centre National de Documentation Pedagógique

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Medi ambient i protecció del planeta = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Environnement et protection de la planète (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Centre National de Documentation Pedagógique

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Oceanografia = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Océanographie (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Centre National de Documentation Pedagógique

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Ondes i vibracions = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Ondes et vibrations (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Centre National de Documentation Pedagógique

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Origen i evolució de la vida = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;guió, Oriol Albaigés, Jordi Moral;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Centre National de Documentation Pedagógique

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Química, cosmètica i higiene = Encyclpédie audiovisuelle des sciences et des techniques = In situ. Chemie cosmétique et hygiène (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Centre National de Documentation Pedagógique

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Reproducció i salut = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Reproduction et santé (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Centre National de Documentation Pedagógique

Fecha de publicación D.L. 2001

Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques : In situ. Telecomunicacions = Encyclopédie audiovisuelle des sciences et des techniques : In situ. Télécommunications (ver más)

Vídeo
Título Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques;direction, Guy Simonin, Jacques Bosc;
Lugar de publicación [Barcelona]
Editorial

Centre National de Documentation Pedagógique

Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya

Fecha de publicación D.L. 2001