Gallego

A estrela na palabra novas conversas con Xosé Manuel Beiras (ver más)

Libro
Título A estrela na palabra;Miguel Anxo Fernán Vello, Francisco Pillado Maior;
Lugar de publicación

[O Burgo-Culleredo]

[Santiago de Compostela]

Editorial

Laiovento

Espiral Maior ;

Fecha de publicación [2004]