Español

(5 ediciones)

Tabaco (ver más)

Libro
Título Tabaco;Elisardo Becoña Iglesias ; [traduçao, Nova Galicia Edicións];
Lugar de publicación

Vigo

Setúbal

Editorial

Nova Galicia ;

Marina

Fecha de publicación [2007]

Tabaco (ver más)

Libro
Título Tabaco;Elisardo Becoña Iglesias ; [traduçao, Nova Galicia Edicions];
Lugar de publicación

Vigo

Setúbal

Editorial

Marina

Nova Galicia ;

Fecha de publicación [2007]

Tabaco prevención y tratamiento (ver más)

Libro
Título Tabaco;Elisardo Becoña Iglesias;
Lugar de publicación Madrid
Editorial Pirámide
Fecha de publicación [2006]

Tabaco (ver más)

Libro
Título Tabaco;Elisardo Becoña Iglesias ; [traducción y revisión lingüística, Nova Galicia Edicións];
Lugar de publicación Vigo
Editorial Nova Galicia
Fecha de publicación [2005]

Tabaco (ver más)

Libro
Título Tabaco;Elisardo Becoña Iglesias ; [traducción y revisión lingüística, Nova Galicia Edicións];
Lugar de publicación Vigo
Editorial Nova Galicia
Fecha de publicación [2005]