Portugués

Carta aos Padres Jesuitas... da importancia e fidelidade dos que informam pera os graos é governos da Companhia (ver más)

Libro
Título Carta aos Padres Jesuitas... da importancia e fidelidade dos que informam pera os graos é governos da Companhia;
Lugar de publicación Em Roma
Editorial F. Firzoni
Fecha de publicación 1672