Freqüències : per a piano (ver más)

Música impresa
Título Freqüències;Josep Prohens;
Lugar de publicación

[Palma de Mallorca]

Valencia

Editorial

Piles

Edicions del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Fecha de publicación D.L. 2003