Portugués

Economía de Moçambique (1966) : discurso proferido pelo Ministro do Ultramar na sassão solene comemorativa do 75º aniversãrio da cãmara do Comércio de Lorenço Marqués em 14 de octubro de 1966 (ver más)

Libro
Título Economía de Moçambique;J.M. da Silva Cunha;
Lugar de publicación Lisboa
Editorial Agencia-Geral do Ultramar
Fecha de publicación 1966