Español

San Paio de Antealtares, inventario (ver más)

Libro
Título San Paio de Antealtares, inventario;Monasterio de San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela;
Lugar de publicación [Santiago de Compostela]
Editorial Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo
Fecha de publicación [2000]