Inglés

Tropical Versailles empire, monarchy, and the Portuguese royal court in Rio de Janeiro, 1808-1821
Título Tropical Versailles ;Kirsten Schultz ;
Lugar de publicación

London

New York ;

Editorial Routledge
Fecha de publicación 2001