Gallego

Xosé Leyra Domínguez [homenaxe exposición antolóxica] : Centro Cultural "Torrente Ballester", Ferrol, novembro-decembro 2000 (ver más)

Libro
Título Xosé Leyra Domínguez;
Lugar de publicación [Ferrol]
Editorial Ateneo Ferrolán
Fecha de publicación [2001]