Español

A obra educativa e cultural dos emigrados prensa da emigración e sociedades de instrucción en Galicia: 1900-1936
Título A obra educativa e cultural dos emigrados ;Alfonso Magariños ;
Lugar de publicación Sada (A Coruña)
Editorial Ediciós do Castro
Fecha de publicación [2000]