Gallego

Escolma
Título Escolma ;Vidales Tomé ; edición de Clodio González Pérez ;
Lugar de publicación Sada (A Coruña)
Editorial Ediciós do Castro
Fecha de publicación [1991]