Gallego

O crescimento do valor engandido e a xeración de emprego na economía galega (ver más)

Libro
Título O crescimento do valor engandido e a xeración de emprego na economía galega;Xoaquín Fernández Leiceaga, Santiago Lago Peñas;
Lugar de publicación [Santiago de Compostela]
Editorial Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da U.S.C.
Fecha de publicación 1999