Polaco

Poglady na prace we wczesnosredniowiecznym pismiennictwie lacinskim (Od polowy V do polowy VIII wieku) (ver más)

Libro
Título Poglady na prace we wczesnosredniowiecznym pismiennictwie lacinskim;
Lugar de publicación Poznan
Editorial [Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza]
Fecha de publicación 1977