Griego clásico

Tade enestin en tēde tē biblō, Xenophōntos Kyrou paideias, biblia 8 ; Tou autou Anabaseōs, Biblia 7 ; Tou autou Apomnemonēumaton, Biblia 4 ; Tou autou Kynēgetikos ... = Haec in hoc libro continentur, Xenophontis Cyri pedias, libri VIII ; Eiusdem Anabaseos, libri VII ; Eiusdem Apomnemonematon, libri IIII ; Eiusdem Uenatoria ...
Título Tade enestin en tēde tē biblō, Xenophōntos Kyrou paideias, biblia 8 ; Tou autou Anabaseōs, Biblia 7 ; Tou autou Apomnemonēumaton, Biblia 4 ; Tou autou Kynēgetikos ... = Haec in hoc libro continentur, Xenophontis Cyri pedias, libri VIII ; Eiusdem Anabaseos, libri VII ; Eiusdem Apomnemonematon, libri IIII ; Eiusdem Uenatoria ... ;
Lugar de publicación Impressum Florentiae
Editorial in aedibus Philippi iuntae florentini
Fecha de publicación 1516