Gallego

(4 ediciones)

Viaxe e fin de don Frontán (traxedia) (ver más)

Libro
Título Viaxe e fin de don Frontán;Rafael Dieste ; ilustracións de Manuel Colmeiro ; tradución de Xesús Rábade Paredes e Helena Villar Janeiro;
Lugar de publicación Sada, A Coruña
Editorial Ediciós do Castro
Fecha de publicación [1995]

Viaxe e fin de don Frontán (ver más)

Libro
Título Viaxe e fin de don Frontán;Rafael Dieste ; versión galega, Manuel Guede Oliva;
Lugar de publicación Santiago de Compostela
Editorial IGAEM
Fecha de publicación 1995

Viaxe e fin de don Frontán (ver más)

Libro
Título Viaxe e fin de don Frontán;Rafael Dieste;
Lugar de publicación [Santiago de Compostela]
Editorial Compostela
Fecha de publicación D.L. 1992

Viaxe e fin de don Frontán (traxedia) (ver más)

Libro
Título Viaxe e fin de don Frontán;Rafael Dieste ; ilustracions de Manuel Colmeiro ; tradución [de castelán] de Xesús Rábade Paredes e Helena Villar Janeiro;
Lugar de publicación Sada (A Coruña)
Editorial Edic. Do Castro
Fecha de publicación 1982