Gallego

Sobre Galicia como responsabilidade (escritos y discursos, 1970-1986)
Título Sobre Galicia como responsabilidade ;Manuel Caamaño Suárez ; soleira por Salvador García-Bodaño ;
Lugar de publicación Sada, A Coruña
Editorial Ediciós do Castro
Fecha de publicación 1988