Gallego

(2 ediciones)

A nación incesante conversas con Xosé Manuel Beiras (ver más)

Libro
Título A nación incesante;Francisco Pillado Maior, Miguel Anxo Fernán-Vello;
Lugar de publicación

[Santiago de Compostela]

[A Coruña]

Editorial

Laiovento ;

Espiral Maior

Fecha de publicación [2000]

A nación incesante conversas con Xosé Manuel Beiras (ver más)

Libro
Título A nación incesante;M.A. Femán-Vello, F. Pillado Mayor;
Lugar de publicación Barcelona
Editorial Sotelo Blanco
Fecha de publicación 1989