Nota del catalogador: Continuada por: Universidad de Lleida. Consell de l'Estudiantat de Lletres

Entidad relacionada: Universidad de Lleida

Nota del catalogador Continuada por: Universidad de Lleida. Consell de l'Estudiantat de Lletres
Entidad o grupo relacionado Universidad de Lleida
Fuente consultada Tirant al blanc, 1989-
Información encontrada n. 1, membrete editorial (Secretaria d'Estudiants de Lletres)