Otro nombre

Barcelona (Provincia)

Oficina de las mujeres y LGTBI

Diputación

Fuente consultada Guia per a l'elaboració de plans locals LGBTI , 2017
Información encontrada verso de port. ([autoria, Oficina de les Dones i LGTBI, Fundació Surt, Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya])