Nota: Ubicación: Facultade de Dereito, Local FAD. Avda Dr Ángel Echeverri s/n, Santiago de Compostela

Otro nombre

Xuristas en Acción

AXA

Nota Ubicación: Facultade de Dereito, Local FAD. Avda Dr Ángel Echeverri s/n, Santiago de Compostela
Fuente consultada

WWW de Cadernos dereito actual, 11-11-2014

Cadernos dereito actual, D.L. 2013-

Información encontrada

(Xuristas en Acción)

n. 1 (2013) membrete editorial (Asociación Xuristas en Acción)