Otro nombre

Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos

Departament d'Agricultura, Ramadería i Pesca

Cataluña

Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Fuente consultada

WWW encat.cat/diari/5877/11126032.htm, 03-09-2012

l'Escala - Illes Medes, 2006

Información encontrada

(produit per: Institut Cartogràfic de Catalunya, Direcció General de Pesca i Afers Marítims)

(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 5877 - 12/05/2011, DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL DECRET 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5966, pàg. 48595, de 19.9.2011).. (Pàg. 27142) )