Otro nombre

Universitat de Lleida

Càtedra d'Empresa Familiar

Càtedra d'Empresa Familiar de la Universitat de Lleida

Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Lleida

Fuente consultada Quaderns pràctics d'empresa familiar, 2012-
Información encontrada vol. 1, núm. 1 (febr. 2012), membrete ed. (Càtedra d'Empresa Familiar d ela Universitat de Lleida)