Otro nombre Servei de Publicacions del Parlament de Catalunya
Fuente consultada WWW Diari de sessions del Parlament de Catalunya, Sèrie D. Diputació Permanent
Información encontrada Núm. 1 (21 gen.-4 febr. 1992), membrete ed. PDF (Servei de Publicacions del Parlament de Catalunya)