Fuente consultada Jo em dic Brisa, i tu, 2010
Información encontrada $<tp> ([Pepi Soto Marata, direcció i coordinació ; Pia Vilarrubias Codina, il·lustracions)