Fuente consultada Pabellón polideportivo, [2009]
Información encontrada $<tp> (Alejandro de la Sota ; edición a cargo de = edition by Teresa Couceiro ; [tradución, Jamie Benyei])