Fuente consultada Manual de normes i procediments d'Arxiu de la Universitat de Lleida, [2009]
Información encontrada $<tp> ([aquest document ha estat elaborat i coordinat pel Servei d'Arxiu i Gestió de Documents])