Otro nombre

Partit Popular de Matadepera

Partido Popular de Matadepera

Fuente consultada La Veu de Matadepera, 2005-
Información encontrada N. 1 (jul. 2005), membrete ed. (Partit Popular de Matadepera)