Fuente consultada A Voz dos veciños, 2003
Información encontrada fasc. sin numerar, publicado ca. 2003, cabecera (PSdeG-PSOE do Porriño), membrete ed. (Agrupación Socialista de O Porriño)